Yılın Son Bilanço Mevsimi: 2023 3. Çeyrek Bilanço Anketinde Hangi Sektörlerde Kâr Beklentisi Yüksek?

Foreks Haber tarafından 20 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen bilanço anketine göre, ankette yer alan bankaların toplam net karında 2023 yılı 3. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artış bekleniyor. Ankette yer alan finans dışı net dönem karına yönelik yıllık tahmini ise yüzde 57 artış seviyesinde oluştu. Sigortacılık sektöründe beklentiler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 429,7 gibi oldukça büyük bir artışa işaret etti. Ankette, Sınai Endeksi için ise 3.çeyrek yıllık tahminler ise yüzde 65, gıda sektörü için ise yüzde 110,7 oranında yükseliş yönünde oluştu.

Kaynak: https://www.foreks.com/haber/detay/65…

Foreks Haber’in 2023 yılı 3.çeyrek finansal sonuç beklentileri anketi sonuçlandı.

Borsa İstanbul’da üçüncü çeyrek bilanço sezonu 20 Ekim’de Arçelik ile başlayacak. 

Aracı kurumların bilançolara ilişkin beklentileri, sigortacılık, gıda ve elektrik sektörleri başta olmak üzere borsa şirketlerinin olumlu finansal açıklayacakları yönünde gerçekleşti. 

Canlı yurt içi tüketim ve görece istikrarlı kurun sektörlerde net kar büyümesini desteklediği belirtiliyor. Enflasyonun, TL’nin dolara karşı değer kaybından daha yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle, şirketlerin bu çeyrekte de yurt içi operasyonlarında büyüme ve karlılıklarının yurt dışı operasyonlarına göre daha güçlü kalmaya devam ettiği görülüyor.

Görece istikrarlı kur nedeniyle kur farkı zararlarının bu çeyrek hafiflemesinin net kâr büyümelerini güçlendirdiği vurgulanırken, kurumlar vergisi oranının artışı ve geriye doğru uygulanmasının net kâr artışının daha da güçlü olmasını engellediğine dikkat çekiliyor.

Bu dönemde çeyreksel olarak sadece %6 seviyesinde artış gösteren USD/TL’nin, özellikle döviz açığı olan şirketler için destekleyici olarak nitelenirken, yılın ikinci yarısında yapılan ücret artışlarının faaliyet giderlerini bir miktar zorladığı belirtiliyor. Ayrıca kurumlar vergisinde yapılan artışın etkisinin de üçüncü çeyrek bilançolarında görülmesi bekleniyor.

Finans dışı sektörlerden, holdinglerde, şirketler özelindeki gelişmeler dolayısıyla farklılaşmalar olabileceği, beyaz eşya sektöründe, bir önceki çeyreğe benzer şekilde düşük ham madde fiyatları, canlı iç talep ve zayıf TL’nin etkili olacağı vurgulanıyor.

Petrol & gaz sektöründe, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ürün karlılıklarındaki iyileşmenin destekleyici rol oynayabileceğine işaret edildi.

Demir/çelik sektöründe, düşük baz ve çelik-ham madde makasındaki toparlanmanın etkisiyle satış geliri ve FAVÖK rakamlarında çeyreksel ve yıllık bazda artışlar görülebileceğine dikkat çekiliyor. 

Havacılık sektöründe, yüksek turizm sezonu ile yolcu trafiğinin pandemi öncesi seviyelerine ulaşması ve birim gelirlerinin artmasının ciroyu desteklediği, jet yakıt fiyatlarının yatay seyrinin maliyetler üzerinde pozitif etki yaptığı belirtilirken, otomotiv sektöründe, güçlü yurt içi satışları ve dinamik fiyatlama stratejilerinin kuvvetli finansal sonuçlar açıklamalarında etkili olabileceği dile getiriliyor.

Yurt içi inşaat faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak çimento ve hazır beton talebindeki güçlü seyrin devam ettiği, görece elektrik ve yakıt maliyetlerindeki stabil seyir ile kar marjlarının desteklendiği çimento sektörünün güçlü bir dönem izlendiği ifade ediliyor.

Yaz sezonundaki mağaza açılışlarının ve gıda enflasyonundaki güçlü seyrin perakende sektöründe ciroyu desteklediği ve maliyet tarafındaki artışları da tolere edecek etkiye sahip olduğu vurgulanıyor.

Bankacılık sektörü bilanço dönemi ise 26 Ekim tarihinde Akbank ile başlayacak. Anket, bankacılık sektöründe, banka marjlarındaki baskı ve düşen hazine gelirlerinin, TÜFE düzeltmesi ve güçlü komisyon geliri ile dengelendiğini ortaya koydu. Analistler, üçüncü çeyrek banka kârlarına en belirgin katkının, TÜFE parametresinin genel olarak 20 puana kadar artırılmasından geldiğini ifade ettiler.

Bankacılık sektöründe uzun bir süreden sonra kredi mevduat makasının genişlemesi öngörülürken, aktif kalitesi tarafında önemli bir sorun yaşamayan bankaların, faaliyet giderlerinin ise artan maliyetler ile baskı altında kalmayı sürdürdüğü vurgulanıyor.

Ticari işlemler tarafında önceki çeyrekte olan güçlü döviz alım-satım karları olmasa da komisyon gelirlerinin oldukça güçlü devam ettiğine işaret ediliyor.

Sektörde; TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre hafif yavaşlamış olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının oldukça üzerinde gerçekleşmesi, TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması, bilanço tarafında öne çıkan dinamikler olarak sıralanıyor.

Karlılık tarafında; TL kredi getirilerindeki artışın etkisi ile TL kredi/mevduat faiz makasındaki zayıflığın sona ermesi, TÜFE’ye endeksli bonoların banka bazında farklılaşmakla birlikte önceki çeyreğe göre oldukça yüksek katkı sağlaması ve komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devamı öne çıkarılıyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2023 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 30 Ekim 2023, konsolide şirketlerin ve konsolide olmayan bankalar için ise 9 Kasım 2023 olarak açıklandı. Konsolide bankalar için ise son gönderme tarihi 20 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir