Niğde Valiliği, 2024 yılı Köy ve Mahalle Muhtarlarının ödeneklerini değiştirdi

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Köy ve Mahalle Muhtarlarının ödeneklerinin değiştiğini duyuruldu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“16.12.1987 tarihli ve 19666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde; İkametgah Belgesi, Fakirlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi, Saklı Nüfus Belgesi, Yer Değiştirmeler için Daimi İkametgah Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Hayvan Satış Belgesi, Adli Müzaheret Şahadetnamesi, Tapu Temlik ve İntikal Belgesi, Tapu İşlemlerinde Hüviyet Belgesi, Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesinin köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraklar olarak belirlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından yukarıda sayılan resmi belgelerin 2024 yılında azami satış bedeli 25.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.” – NİĞDE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir